top of page
stavebny dozor.

stavebný dozor.

stavebný dozor. technický dozor investora. inžiniering. stavebné poradenstvo.

Vykonávame.

  • Stavebný dozor (SD) na základe odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Z.z.

  • Technický dozor investora (TDI) podľa požiadaviek klienta na širokú škálu stavieb od rodinných domov a občianskych budov po priemyselné stavby.

  • Stavebné poradenstvo

  • Inžiniering

Stavebný dozor a technický dozor investora vykonávame na všetky druhy pozemných stavieb - občianske stavby, komerčné stavby, verejné stavby, priemyselné stavby.

Stavebný dozor je vykonávaný stavebným inžinierom s oprávnením stavebného dozoru so skúsenosťami od občianskych a bytových stavieb po priemyselné objekty. V rámci predchádzajúcej praxe pôsobil v oblasti kompletnej realizácie stavieb a 4 roky sa špecializoval na hydroizolácie a ploché strechy.

 

O stavebnom dozore.

Povinnosť stavebného dozoru ukladá Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov:

– pri svojpomocnej výstavbe jednoduchej stavby (rodinný dom)
– v prípade ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad

– vo všetkýh ostatných prípadoch je odporúčaný nezávislý stavebný dozor (technický dozor investora), ktorý kontroluje postupy realizačnej firmy pri výstavbe

Povinnosti stavebného dozora a technického dozora investora:

– či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia
– dodržanie všeobecných technických požiadaviek
– dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
– dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
– sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
– dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov
– rieši technické otázky s dodávateľom stavby
– kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho
– zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby

powered by

projekty.

garamount project

projekty. štúdie. zmeny projektov. rekonštrukcie. 

Vykonávame štúdie a projekty od projektu pre stavebné povolenie po realizačný projekt. Špecializujeme sa na projekty rodinných domov, prístavby, rekonštrukcie a pod.

projekty.

kontakt.

ja.JPG

Ing. Matej Farkaš 

stavebný inžinier, stavebný dozor ev. č. 11305

Vivos limax, s.r.o.
901 01 Malacky
IČO: 46897747
DIČ: 2023635581

+421 903 110 310

info@vivoslimax.sk

www.vivoslimax.sk

  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

Ďakujeme za odoslanie.

kontakt.
bottom of page